ایده عالی مستدام

ایده عالی مستدام

Made to Stick

چرا برخی از ایده‌ها رشد می‌کنند و برخی دیگر دیده نمی‌شوند؟

نویسندگان: ،
در 7 دقیقه مطالعه کنید
نسخه متنی
بازم میخوای کتاب بخونی؟

می‌خواهی باز هم کتاب بخوانی؟ در حال حاضر برای دسترسی به کتاب‌های بیشتر باید دوستانت را به پاراگراف دعوت کنی.

سئوالی دارید؟ از ما بپرسید دوستت را دعوت کن