رهبران آخر غذا می‌خورند

رهبران آخر غذا می‌خورند

Leaders Eat Last

چرا برخی تیم‌ها موجب رشد یکدیگر می‌شوند و در برخی دیگر چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؟

نویسنده:
در 22 دقیقه مطالعه کنید
نسخه متنی
بازم میخوای کتاب بخونی؟

می‌خواهی باز هم کتاب بخوانی؟ در حال حاضر برای دسترسی به کتاب‌های بیشتر باید دوستانت را به پاراگراف دعوت کنی.

سئوالی دارید؟ از ما بپرسید دوستت را دعوت کن