صورتت را بشور دختر!

صورتت را بشور دختر!

Girl, Wash Your Face

دیگر دروغ‌هایی که راجع بهت گفته می‌شود را باور نکن و به همان انسانی تبدیل‌ شو که همیشه آرزویش را داشته‌ای!

نویسنده:
در 15 دقیقه مطالعه کنید
نسخه متنی
بازم میخوای کتاب بخونی؟

می‌خواهی باز هم کتاب بخوانی؟ در حال حاضر برای دسترسی به کتاب‌های بیشتر باید دوستانت را به پاراگراف دعوت کنی.

سئوالی دارید؟ از ما بپرسید دوستت را دعوت کن