بلاگ پاراگراف

کتاب کوری

ژوزه ساراماگو
انتشارات به سخن
۳۹۰ صفحه

کتاب کوری توسط ژوزه ساراماگو نوشته شده است. این نویسنده ی پرتغالی در سال ۱۹۹۸ برنده ی جایزه نوبل ادبیات بوده است. وی در کوری کابوسی هولناک را باز می آفریند. جامعه شهری پیشرفته ای با همه ی امکانات ناگهان به بربریت باز میگردد و کل ساختار زندگی اجتماعی به انحطاط کشیده میشود. رشته های الفت و تعهد از هم میگسلد و یکی یکی از بین می رود. دقت موشکافانه در سبک و ساختار نوشتن، حذف علایم نقطه گذاری، عدم تطابق زمان ها خواننده را وا می دارد تا در هر لحظه به ظرایف معنی بیندیشد. نتیجه رمانی است عمیق، تفکر بر انگیز و کتابی که در سالهای اخیرسابقه نداشته است.

در متن کتاب میخوانیم : «چرا ما کور شدیم , نمی دانم ,
شاید روزی بفهمیم , می خواهی عقیده مرا بدانی ,
بله , بگو ,
فکر نمیکنم ما کور شدیم , فکر میکنم ما کور هستیم , کور اما بینا کورهایی که می توانند ببینند اما نمی نبینند.»

رمانی عمیق و تکان دهنده، در عین حال که کاملا خیالی به نظر میرسد، تصویری هولناک از واقیعت است.بهترین ترجمه این کتاب از اسدالله امرایی می باشد. ۱۰ سال بعد از ساراماگو کتاب بینایی انتشار یافته است.