بلاگ پاراگراف

کتاب چهل سالگی

ناهید طباطبایی
نشر چشمه
۹۲ صفحه

کتاب چهل سالگی نوشته ی ناهید طباطبایی می باشد. طباطبایی در بیشتر آثار خود توجه خود را بر زندگی زنان و فراز و نشیب های آن گذاشته است. از جمله آثار این نویسنده معاصر می توان به مجموعه داستان های «بانو و جوانی خویش»، «حضور آبی مینا» و رمان «رکسانا نیستم اگر…» اشاره داشت.

چهل سالگی به عنوان یکی از بهترین آثار این نویسنده معرفی شده است. این رمان از زبان دانای کل روایت زنی در آستانه ی چهل سالگی به نام آلاله را بازگو میکند. آلاله علی رغم داشتن زندگی خوب و رضایت بخش از دید دیگران در کنار همسرش فرهاد و دخترش زندگی میکند که در چهل سالگی با بازگشت عشق دوران جوانی اش، هرمز به یاد حسرت ها و ناکامی هایش افتاده و ریتم زندگی اش به طور کلی تغییر میکند.

در بخشی از کتاب میخوانیم:«آدم وقتی جوان است به پیری جور دیگری نگاه میکند. فکر میکند پیری یک حالت عجیب غریبی است که به اندازه صدها کیلومتر و صدها سال از ادم دور است. اما وقتی به آن میرسد میبیند هنوز همان دخترک پانزده ساله است که موهایش سفید شده، دور چشمهایش چین افتاده، پاهایش ضعف میرود و دیگر نمی تواند پله ها را سه تا یکی کند و از همه بدتر باره خاطره ای است که روی دوش آدم سنگینی میکند.»