بلاگ پاراگراف

کتاب هرگز، مگو هرگز!

برتولت برشت
نشر گل آذین
۲۹۶ صفحه

کتاب هرگز، مگو هرگز ! مجموعه ی دو زبانه آلمانی-فارسی عاشقانه ها، ترانه ها، شعر های کوتاه و بازسرایی های برتولت برشت است. این کتاب توسط علی عبداللهی و دکتر علی غضنفری به فارسی ترجمه شده است و هدف آن توجه به وجهه کمتر شناخته شده این نمایشنامه نویس آلمانی یعنی اشعار وی، می باشد.

این کتاب به ۶ دسته کلی  بیوگرافی برشت از زبان خودش، عاشقانه ها و اندوه واره ها، ترانه ها و شعر های بلند، شعر های کوتاه، بازسرایی ها و اشعار کودکانه تقسیم بندی شده است.

در بخش شعر های کوتاه آمده است:

کی دشمن توست؟

به گرسنه ای که آخرین قرص نانت را

از تو میکَنَد، به چشم دشمن نگاه میکنی.

اما هیچوقت خرخره ی دزدی را

که اصلا گرسنگی نکشیده نمیگیری.

در پشت جلد کتاب میخوانیم:

«میخواهم با کسی بروم که دوستش دارم.

نمیخواهم بهای همراهی را با حساب و کتاب بسنجم

یا در اندیشه ی خوب و بدش باشم.

نمیخواهم بدانم دوستم میدارد یا نمیدارد.

میخواهم با کسی بروم که دوستش میدارم.»