بلاگ پاراگراف

کتاب عقاید یک دلقک

هانریش بل
نشر چشمه
۳۵۳ صفحه

کتاب عقاید یک دلقک از تاثیر گذار ترین رمان های جهان قرن ۲۰ می باشد. هانریش بل، نویسنده ی این اثر آلمانی تبار می باشد. وی در همه ی آثارش توجه ویژه ای به جنگ و اثرات بعد از آن بر زندگی انسان ها داشته است.

عقاید یک دلقک روایت زندگی یک دلقک بی دین می باشد.او پس از جدایی از همسر کاتولیک خود ماری، دچار افسردگی و بیماری های فراوانی میشود. همین امر وی را به سمت مشروب سوق میدهد. در نهایت او پس از افتضاحی که در یکی از نمایش هایش به بار می آورد خانه نشین میشود. این دلقک پس از اینکه تمامی دارایی اش را خرج میکند و حتی یک پنی برای خود باقی نمیگذارد، دفترچه تلفن خود را بر میدارد و به آشنایان خود یکی یکی تماس میگیرد. در این بین خاطرات ۱۸ سال گذشته ی زندگی اش برایش مرور میشود و باقی داستان حول این ماجرا میگذرد.

هانریش بل هرچند که در کتاب عقاید یک دلقک هم به آثار بعد از جنگ جهانی دوم میپردازد اما این رمان به دلیل مضمون عاشقانه خود از دیگر آثار وی متمایز تر می باشد. بل دومین نویسنده ی آلمانی بود که جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کرد.

در بخشی از کتاب میخوانیم: «هیچ کس در این دنیا  -چون در بطن موقعیت خاص انسانی دیگر قرار ندارد- نمی تواند احساس صحیح و درستی در مورد بدی یا خوبی مسئله ای داشته باشد ، حالا خواه این مسئله به خوشبختی یا بدبختی ، به عشق یا به افت هنری ارتباط داشته باشد. واقعیت امر این است که هر مردی همواره به نوعی خارج از وضعیت و شرایط انسانی دیگر قرار دارد.»

این رمان در ابتدا توسط شریف لنکرانی به فارسی برگردان شده است. ترجمه ی محمد اسماعیل زاده آن توسط نشر چشمه در بخش داستان جهان به چاپ رسیده است.