بلاگ پاراگراف

کتاب درخواست کنید

لیندا بابکوک و سارا لسچور
نشر البرز
۲۸۸ صفحه

کتاب درخواست کنید از سری کتب خودباوری و افزایش توانمندی زنان است.

این کتاب ابزار هایی را در اختیار زنان قرار میدهد که بتوانند در مذاکرات خود نتایج سودمند تری را به دست آورند و همچنین بتوانند همپای مردان در مذاکرات که بخش جدا نشدنی از زندگی است، موفق باشند.بنابر نظر نویسندگان، زنان برای آنچه می‌خواهند و لازم دارند درخواست نمی‌کنند، و در نتیجه از پیامدهای ناخوشایندی رنج می‌برند. از این رو سعی بر آن داشته اند تا با آگاهی بخشی بیشتر و تقویت و افزایش خودباوری در آن ها زندگی شان به شیوه ی موثری تغییر یابد و در جهت بهبودی قرار گیرد.

بر روی جلد کتاب میخوانیم که : «دختران زیبا درخواست نمیکنند؛ اما زنان باهوش این کار را انجام میدهند.»

این کتاب توسط نشر البرز چاپ شده است و مهراوه فیروز مترجم جویای نام آن را به فارسی برگردانده  است. اکثر کتب ترجمه شده وی در زمینه افزایش خودشناسی زنان میباشد.