بلاگ پاراگراف

کتاب جاناتان مرغ دریایی

ریچارد باخ
نشر ثالث
۱۰۶ صفحه

ریچارد باخ کتاب جاناتان مرغ دریایی را در سال ۱۹۷۰ نوشت. داستان در مورد مرغ دریایی می باشد که نمیخواهد مانند باقی مرغان دریایی باشد. میخواهد تند تر و بالاتر پرواز کند. اما همراهانش تغییر را دوست ندارند و او را از جمع خود میرانند. اما به راستی، جاناتان تنها مانده است یا مرغانی که او را از خود رانده اند؟ سرنوشت این مرغ دریایی بلند پرواز نزدیک چهل سال است که میلیون ها نفر در سراسر جهان را محصور خود کرده است.

جاناتان مرغ دریایی، کتابی است سرشار از امید. داستان پرواز و رهایی. داستان چگونه پریدن و چگونه دل کندن. داستان رها کردن و شکستن تمام عادات.

این کتاب را نسیم امیرعظیمی ترجمه کرده و توسط نشر ثالث چاپ شده است.